Project DIS is me

DIS is me in Vlaanderen

Samen komen we verder


Aan de start van DIS is me ontmoetten wij Bethina Junggeburt uit Vlaanderen.

We laten haar hier graag aan het woord, om iedereen met DIS(/AGDS) in Vlaanderen

- inclusief naasten en hulpverleners - te verwelkomen bij DIS is me.


Tip: bekijk het webinar over DIS - scroll naar beneden.

Ik ben Bethina en werk als psychotherapeut met volwassenen die in hun vroege jeugd ernstig mishandeld of verwaarloosd zijn. Velen van hen hebben DIS ontwikkeld, een bijzonder sterk overlevingsmechanisme dat hen tijdens hun jeugd enorm geholpen heeft. Helaas kan DIS op volwassen leeftijd je leven en relaties – met jezelf én anderen - behoorlijk in de war sturen. Over DIS en de behandeling ervan is in Vlaanderen maar weinig bekend. Zowel hulpverleners als mensen met DIS en naasten kunnen bijna nergens terecht voor (h)erkenning en informatie. 

 

Toen ik dus op LinkedIn het project DIS is me tegenkwam dacht ik: dít moeten we ook in Vlaanderen hebben! Het is zo nodig om ook hier het taboe te doorbreken, en DIS en andere dissociatieve klachten meer bekendheid te geven. Het is zo belangrijk om mensen met DIS en naasten (en hulpverleners) een plek te bieden waar ze (h)erkenning, steun en informatie kunnen vinden. En waar ze daarnaast bij elkaar terecht kunnen met hun twijfels en vragen - met zowel de moeilijke, als de hoopvolle verhalen.

 

Na contact met Anne, de voortrekster van DIS is me in Nederland, besloten we samen een ‘Vlaams luikje’ te creëren. Omdat de bekendheid van DIS en de organisatie van hulpverlening er in Vlaanderen anders uitziet dan in Nederland, hebben we samen de pagina ingericht die je nu aan het lezen bent. We hopen daarmee ruimte te maken voor mensen met DIS en naasten in Vlaanderen om aan te haken bij DIS is me.

 

Hopelijk zullen hierdoor ook in Vlaanderen steeds meer mensen begrijpen wat DIS is (en wat vooral niet). Zodat steeds meer Vlaamse mensen met DIS zonder schroom mogen zeggen: DIS is me!

Bethina Junggeburt is klinisch psycholoog, seksuoloog en psychotherapeut.

Ze woont en werkt in Vlaanderen, is verbonden aan een psychiatrisch ziekenhuis en heeft haar eigen psychotherapiepraktijk EFT-Waasland, waar ze zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen (en hun partners) met complex trauma en dissociatieve stoornissen.


Daarnaast is Bethina mede-opleidingsverantwoordelijke in de post-universitaire opleiding Psychotrauma van BIP/VUB (Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie/Vrije Universiteit Brussel).

Ruimte voor mensen uit Vlaanderen


Op deze pagina maken we expliciet ruimte voor mensen met DIS en naasten (en hulpverleners) in Vlaanderen. We zien dat het leven met DIS in Vlaanderen op een bepaalde manier anders kan zijn dan in Nederland. In Vlaanderen hebben veel mensen met DIS geen toegang tot een passende behandeling en geen officiële diagnose. Dit kan invloed hebben op de beleving van het project door Vlaamse mensen met DIS.


Zorgaanbod en diagnosestelling


Er is in Vlaanderen slechts een zeer beperkt zorgaanbod voor mensen met DIS. En het zorgaanbod dat er is, kunnen veel mensen zich niet veroorloven. In Vlaanderen staat terugbetaling van ambulante (psycho)therapie nog niet op punt. Ook een opname wordt amper door de mutualiteit vergoed, terwijl niet iedereen zich een hospitalisatieverzekering kan veroorloven.

Hoewel er wel therapeuten zijn die psycho-trauma behandelen, zijn hun wachtlijsten lang en lopen de kosten (door gebrek aan terugbetaling) hoog op. Mensen met DIS worden weleens opgenomen. Sommige psychiatrische afdelingen werken wel traumasensitief, maar gerichte behandelafdelingen voor DIS bestaan niet.

Een ander verschil is dat er in Vlaanderen minder vaak een diagnose wordt gesteld (laat staan de diagnose DIS), onder andere omdat de zorg niet gekoppeld is aan goedkeuring of financiering door verzekeraars. Daardoor zijn er in Vlaanderen veel mensen met DIS zonder officiële diagnose, zoals steeds meer mensen in Nederland die hebben.

Enkele begrippen Vlaams / Nederlands


terugbetaling / vergoeding

mutualiteit / basisverzekering

hospitalisatie / ziekenhuisopname

Ervaringen delen zonder diagnose

Via de inputrondes van DIS is me kun je alleen anoniem je ervaringen delen als je een officiële DIS-diagnose hebt. Vanwege de behoefte van mensen zonder diagnose (Nederlandse én Vlaamse) om anoniem eigen ervaringen te delen hebben we daarvoor een gelegenheid gecreëerd. Dit is een extra mogelijkheid, naast de openbare social media kanalen waarop iedereen kan reageren.

Vanaf de start van het project zijn we te gast in de discordserver Trauma & Dissociatie, waarin we een aantal kanalen van DIS is me mogen onderbrengen. Dit is een server voor mensen met DIS/DSNAO(AGDS) of CPTSS, maar ook voor wie geen diagnose heeft maar wel interne delen ervaart en een achtergrond heeft van vroegkinderlijk trauma. Voor naasten is er een eigen kanaal voor het onderling uitwisselen van ervaringen. 

Je kunt je (kosteloos) aanmelden bij de server, met je eigen naam of een alias (anoniem). Als je je aanmeldt krijg je na verificatie toegang tot de kanalen van DIS is me waarin je je ervaringen kunt delen over de thema-vragen. Daarnaast kun je als lotgenoot, naaste of hulpverlener gebruik maken van de andere mogelijkheden van de server. Kijk voor meer informatie op de website van Trauma & Dissociatie.


Project 'DIS is me' en de discordserver Trauma & Dissociatie zijn twee zelfstandige initiatieven. 'DIS is me' draagt geen verantwoordelijkheid voor de discordserver en vice versa.

Webinar over DIS in Vlaanderen


Ik vond het ontzettend boeiend. Heel fijn ook om zo veel herkenning te voelen en tegelijk ook wel heel confronterend.

- Iemand met DIS


Op 29 juni jl. organiseerde Konnektit een webinar over DIS voor het Vlaamse publiek: cliënten, naasten en geïnteresseerde hulpverleners. Psychotherapeute Bethina Junggeburt legde samen met projectleider Anne Lagemaat uit wat DIS eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe behandeling van DIS eruit kan zien. Konnektit is een netwerk voor zelfstandige GGZ-professionals in Vlaanderen, maar het webinar kreeg ook vanuit Nederland al veel enthousiaste reacties.


Aan de hand van theoretische concepten, maar vooral via voorbeelden, metaforen en ervaringsverhalen van mensen met DIS werd tijdens het webinar een inkijkje gegeven in hoe het kan zijn om DIS of AGDS te hebben.


Daarnaast geeft het webinar een idee van de manier waarop behandeling in Vlaanderen - waar in tegenstelling tot in Nederland geen gespecialiseerde en gesubsidieerde behandelcentra bestaan - vorm kan krijgen.


Kijk het webinar via YouTube: https://youtu.be/OckL0gJryew

Foto: Kazkar