Project DIS is me


AGDS & DIS

De overeenkomst is groter dan het verschil


AGDS = andere gespecificeerde dissociatieve stoornis

DIS = dissociatieve identiteitsstoornis 


AGDS en DIS worden vaak in één adem genoemd. AGDS wordt in de DSM-5 beschreven als een stoornis die veel overlap kan hebben met DIS. Het is namelijk een restcategorie: er zijn wel dissociatieve klachten, maar het beeld voldoet niet aan de criteria om een specifieke dissociatieve stoornis vast te stellen. Iemand met de diagnose AGDS kan dus last hebben van bijna alle klachten die passen bij DIS, maar kan ook een andere ‘mix van klachten’ ervaren.


AGDS binnen DIS is me


Binnen de context van DIS is me doelen we op AGDS waarbij verdeeldheid van de persoonlijkheid wordt ervaren. Een aantal ervaringsdeskundigen met AGDS heeft aangegeven veel ervaringen van mensen met DIS te herkennen. Daarom hebben we besloten om binnen DIS is me aandacht te besteden aan AGDS.


  • Een ervaringsdeskundige vertelt in AGDS van binnenuit over haar eigen ervaringen met AGDS. 
  • Via een inputronde voor mensen met AGDS  die verdeeldheid ervaren hebben we ervaringen verzameld, die op dit moment worden klaargemaakt voor publicatie.
  • Op de website nemen we verwijzingen op naar AGDS en we nemen het materiaal over AGDS uiteraard mee in de digitale publicatie


Meer weten over AGDS? Lees dan bijvoorbeeld verder op de website van Caleidoscoop.

"Ik heb AGDS"


Heb jij AGDS en herken jij je in de ervaringen van mensen met DIS? Dan ben je niet de enige.


Voel je vrij om, overal waar DIS staat, te lezen: ‘AGDS, waarbij verdeeldheid van de persoonlijkheid wordt ervaren’.