DIS is me

Reacties op het materiaal

Van mensen met DIS/AGDS, naasten, professionals en belangstellenden

Docenten, therapeuten en ervaringsdeskundigen


Jaimie van der Snel gebruikt het materiaal in onderwijs over DIS:
“Het materiaal is een waardevolle aanvulling op het theoretische aanbod omdat het zo dicht bij de praktijk staat. Contact maken en afstemming zijn essentieel in begeleiding, zeker in de begeleiding van mensen met DIS/AGDS en via de thema’s van 'DIS is me' kunnen studenten kennisnemen van de ervaringen van veel verschillende mensen. Daarnaast vind ik het belangrijk om niet alleen de zwaarte, maar ook positieve en hoopvolle aspecten in het leven met DIS te belichten.”


Jaimie is vaktherapeut muziek en docente aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).


Heidi Remmers gebruikt het materiaal in onderwijs over DIS:
“We proberen studenten een zo compleet mogelijk beeld mee te geven van trauma en dissociatie, met name van de dissociatieve identiteitsstoornis. We nemen ervaringsdeskundigheid altijd mee in onze lessen en vinden het belangrijk om meerdere ervaringen te belichten.”


Heidi is GGZ-agoog en docente aan de CHE.


Jaimie en Heidi werken samen in het keuzevak Trauma en Dissociatie aan de CHE. In dit vak, en in hun nieuw ontwikkelde masterclass voor professionals wordt het materiaal van DIS is me op een interactieve manier ingezet. Daarnaast hopen Jaimie en Heidi een minor Trauma & Dissociatie te kunnen ontwikkelen aan de CHE, waardoor dit onderwerp veel breder gedragen kan worden. Ook in de minor zal het materiaal van DIS is me een plek krijgen.


Christel Kraaij gebruikt het materiaal in (na)scholing over en individuele behandeling van DIS/AGDS en zegt in haar voorwoord:

“Dit is een belangrijke publicatie, een toegankelijk naslagwerk, over de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) en de andere gespecificeerde dissociatieve stoornis (AGDS, type 1).” Lees het hele voorwoord.


Christel is directeur en klinisch psycholoog bij Centrum voor Transitie, waar het projectmateriaal inmiddels in gebruik genomen is. Daarnaast is ze docent aan de Celevt Trauma academie en bij Rino groep waar ze het materiaal inzet in post-academische en post-HBO nascholing over de (behandeling van) dissociatieve identiteitsstoornis.


Bethina Junggeburt gebruikt het materiaal in (na)scholing over en individuele behandeling van DIS/AGDS en vertelt over dat laatste:

“Ik gebruik de verschillende onderdelen van het materiaal op verschillende momenten tijdens de behandeling van mensen die (mogelijk) DIS/AGDS hebben. Het is niet iets om in één keer te lezen. Het kan confronterend en onverdraaglijk zijn om de ervaringen van anderen te lezen als je worstelt met je diagnose. Ik ben daarin transparant en leg de regie bij de cliënt.

De een wil het materiaal samen bekijken tijdens de sessie en de ander neemt het liever mee naar huis. Soms kijk ik tijdens het verkennen van de diagnose eerst samen de animatie over DIS en pak later het boekje De metafoor van de Vuist erbij, of ik pak een citaat erbij dat mogelijk herkenbaar is. Ik merk dat het vooral belangrijk is om hierbij kleine stapjes te nemen en te vertrouwen op het tempo dat mijn cliënt zelf aangeeft.

Wat betreft het naastenmateriaal, dat is een waardevol onderdeel van het materiaal. De behoefte aan en de mogelijkheid tot het betrekken van de nabije naaste van iemand met DIS/AGDS verschilt per individu en per fase. Omdat er voor naasten zo weinig steunbronnen zijn, zou het waardevol zijn als er in de toekomst een vorm van naasten-lotgenotencontact zou kunnen worden opgezet.”


Bethina is klinisch psycholoog, psychotherapeute en seksuologe (in Vlaanderen) en docente en mede-opleidingsverantwoordelijke aan het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie i.s.m. Vrije Universiteit Brussel. Hier zal het projectmateriaal vanaf 2023-2025 worden opgenomen in het studieprogramma van de post-universitaire specialisatieopleiding Permanente vorming psychotrauma, diagnostiek en integratiebeleid behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen.


Een ervaringsdeskundige vertelt over het gebuik in lezingen/voorlichting:
“Al een tijdje geef ik gastlessen over DIS, onder andere aan een universiteit. Tijdens deze lessen gebruik ik onder meer de animaties van 'DIS is me'. Ze leggen helder uit wat DIS is en hoe het ontstaat. Hierdoor kan ik daar met mijn ervaringsverhaal goed op aansluiten. Daarnaast vind ik het fijn om de ervaringen van anderen te lezen. Deze kan ik meenemen in mijn gastlessen. Hierdoor kan ik een nog completer beeld geven over DIS.”


Mensen met DIS/AGDS en naasten


Interne samenwerking (door erkenning)

"Door de erkenning die de ervaringen binnen DIS is me krijgen, ben ik mezelf serieuzer gaan nemen. Alsof het een soort bevestiging was. Daardoor is mijn interne samenwerking verbeterd."

- iemand met DIS/AGDS


Herkenning tegen eenzaamheid

“Toen ik de diagnose kreeg, kende ik niemand die ook DIS/AGDS had. Dat voelde heel alleen. Het lezen van de ervaringen van anderen helpt enorm tegen de eenzaamheid. Ik blijk niet de enige te zijn met deze ervaringen.“

- iemand met DIS/AGDS


Persoonlijke inzichten

"Ik heb veel herkenning gevonden, waardoor ik beter over mezelf kan nadenken. Dat leverde tot nu toe al veel persoonlijke inzichten op. Het heeft me ontzettend vooruit geholpen op het gebied van omgaan met mijn delen." 

- iemand met DIS/AGDS


Informatie over de diagnose van mijn naaste

“Ik had wel een klein beetje theoretische kennis over DIS toen ik de diagnose van mijn naaste hoorde. Ik vind het fijn dat ik op de website kan lezen hoe het er in de praktijk uit kan zien.”

- een naaste


Het overwinnen van de ontkenning

“Er is bij mij van binnen veel ontkenning geweest met betrekking tot mijn diagnose en mijn eigen beleving. Ik dacht: ‘het staat er wel, maar ik heb het niet.’ Toen ik de ervaringen van anderen las en het was heel herkenbaar, dacht ik: ‘…zou het dan toch waar zijn?’ Destijds las ik dat na lang zoeken in een boek. Ik ben heel blij dat het nu online voor iedereen vindbaar en toegankelijk is. In het begin is het misschien wel heel spannend om de ervaringen te lezen, maar je hoeft niet alles in één keer te lezen.“

- iemand met DIS/AGDS


Geloofwaardigheid

“Het klinkt misschien gek, maar ik vind het soms makkelijker om iets aan te nemen van een lotgenoot dan van een hulpverlener. Ik kan als het ware meer hebben van iemand die soortgelijke dingen heeft meegemaakt. Waarmee ik niet wil zeggen dat mijn therapeut me niet ook ontzettend helpt. Het is allebei waardevol.“

- iemand met DIS/AGDS


Geruststellende herkenning

“In het thema Naasten vind ik herkenning bij anderen die een partner hebben met DIS. Vooral dat gevoel van machteloosheid. Hebben zij dat ook? En hoe gaan ze daarmee om? Herkenning kan geruststellend werken.”

- een naaste


Ik ervaar het anders, en dat is oké

“Het is mooi om te zien hoe verschillend mensen zijn, en soms ook even erg ingewikkeld. Als ik een ervaring lees die ik helemaal niet herken, denk ik wel eens: ‘zo ben ik niet hoor!’, waarna de twijfel aan mijn eigen innerlijke ervaringen toeslaat. Van binnen heb ik op zo’n moment de neiging de deur naar erkenning helemaal dicht te gooien. Als ik dan even later een ervaring lees waar ik meer in herken, kan ik de gedachte dat ook mijn ervaring ertoe doet weer toelaten.”

- iemand met DIS/AGDS


Een middel om mezelf te verwoorden

“Ik kon tot nu toe moeilijk zeggen wat het voor mij betekende om DIS te hebben, terwijl ik daar wel allerlei gevoelens over had. Als ik lees hoe anderen het ervaren, helpt dit mij om die woorden toch te vinden, woorden die ik zelf helemaal niet had.“

- iemand met DIS/AGDS


‘Ik ben niet gek’

“Lange tijd dacht ik bij tijd en wijlen dat ik hartstikke gek was en schaamde ik me enorm. Het lezen van de ervaringen van anderen met DIS/AGDS helpt mij om steeds meer te beseffen dat dat niet waar is. Ik ben niet gek en wat ik heb is niet raar, maar het is iets wat gewoon bestaat. Een overlevingsmechanisme.“

- iemand met DIS/AGDS


Een brug tussen theoretische psycho-educatie en mijn eigen beleving

“De laatste jaren krijg ik er echt feeling mee, met de DIS. Ik had voorheen wel vaardigheidstraining gevolgd, maar ik kon het voor mezelf niet werkelijk grijpen, wat de DIS nu eigenlijk voor mij betekende. De eigen ervaringen in het projectmateriaal ervaar ik als informatie van binnenuit. Als ik dit destijds had gelezen, had de psycho-educatie over DIS/AGDS denk ik beter aangesloten bij mijn eigen beleving.“

- iemand met DIS/AGDS