DIS is me

Op deze pagina staan ervaringen van mensen met de diagnose dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Kijk dit korte filmpje of lees dit artikel over DIS.


Ieders ervaring met DIS is anders, geen verhaal is hetzelfde.

Ook mensen met AGDS kunnen zich herkennen in deze ervaringen. Lees de Bijsluiter bij deze gebundelde ervaringen.

Themavragen

We hebben aan mensen met DIS een aantal vragen voorgelegd en gekeken naar overeenkomsten en verschillen binnen de antwoorden. Hieronder zie je hoe de antwoorden op de meerkeuzevragen verdeeld waren. Scroll naar beneden om naar de antwoorden op de open vragen te gaan.


De vragen van dit thema werden beantwoord door 49 mensen met DIS.


Meerkeuzevragen


Denk je dat de mensen in je directe omgeving jouw grootste uitdagingen kennen?


Van de mensen die de vragen beantwoordden gaf meer dan de helft (57%) aan dat hun directe omgeving waarschijnlijk niet weet wat hun grootste uitdagingen zijn. De meeste anderen gaven aan dat (sommige) mensen in hun directe omgeving het wel weten (41%).

Wat is het meest op jou van toepassing als het gaat over jouw uitdagingen?


Ruim een derde (37%) van de mensen die deze vraag beantwoordden gaf aan niets te laten merken aan de buitenwereld van hun grootste uitdagingen. Een ongeveer even groot aantal mensen (29%) gaf aan de eigen uitdagingen geaccepteerd te hebben als iets dat nu eenmaal bij hen hoort. Ook de antwoorden ‘Ik lach alles weg’ (8%) en ‘ik ga zo hard mogelijk werken (schoonmaken, … enz)’ (6%) werden een aantal malen gekozen. Achteraf gezien hadden we bij deze vraag de mogelijkheid willen geven om meerdere antwoorden aan te vinken.

Open vragen


We stelden ook drie open vragen. Klik op een vraag om naar de pagina te gaan.


Blogs van iemand met DIS


Veiligheid en moederschap

"Voor mij was het een immense uitdaging om mezelf in het dagelijks leven overeind te houden zonder mezelf pijn te doen of toe te geven aan mijn suïcidale gedachten. Ik ben bovendien erg bang geweest om te verdwalen als ik gedissocieerd

zou raken"

Lees het hele blog...