DIS is me

Mensen met AGDS

Delen hun ervaringen

AGDS = andere gespecificeerde dissociatieve stoornis

DIS = dissociatieve identiteitsstoornis

Recovery is the best revenge

Nederlandse vertaling: Herstel is de beste wraak


(...) In het begin van mijn behandeling had ik veel moeite met het erkennen van mijn diagnose. Wat ik had meegemaakt viel immers toch wel mee? Het beeld dat in de media wordt geschetst over DIS en AGDS hielp ook niet mee. Daarin wordt vaak de nadruk gelegd op extreme gedragingen of opvallende wisselingen tussen delen. Dat ik gefragmenteerd was geraakt en mijn persoonlijkheid bestond uit verschillende delen kon ik gedurende mijn behandeling steeds minder ontkennen. Maar enkel mensen die mij heel goed kennen zagen (en zien) de subtiele signalen daarvan. (...)


- Een ervaringsdeskundige


Lees het hele blogartikel in AGDS van binnenuit...

"Ik heb AGDS"


Heb jij AGDS en herken jij je in de ervaringen van mensen met DIS? Dan ben je niet de enige.


Voel je vrij om op de hele website, overal waar DIS staat, te lezen: ‘AGDS, waarbij verdeeldheid van de persoonlijkheid wordt ervaren’.

AGDS & DIS

De overeenkomst is groter dan het verschil


AGDS en DIS worden vaak in één adem genoemd. AGDS wordt in de DSM-5 beschreven als een stoornis die veel overlap kan hebben met DIS. Er zijn wel veel dissociatieve klachten, maar het beeld voldoet niet aan de criteria van een van de  dissociatieve stoornissen die in de DSM-5 staan. Iemand met de diagnose AGDS kan last hebben van bijna alle klachten die passen bij DIS, maar kan ook een andere ‘mix van klachten’ ervaren. Binnen de context van DIS is me doelen we op AGDS waarbij verdeeldheid van de persoonlijkheid wordt ervaren. 


Omdat de ervaringen van mensen met AGDS waarschijnlijk grotendeels overeenkomen met die van mensen met DIS, gaat het AGDS-thema over ervaringen die mogelijk anders zijn.

We hebben aan mensen met AGDS een aantal vragen voorgelegd, en gekeken naar overeenkomsten en verschillen binnen de antwoorden. Klik op een link hieronder om naar de betreffende pagina te gaan.Antwoorden op de open vragen: