DIS is me

Op deze pagina staan ervaringen van mensen met de diagnose dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Kijk dit korte filmpje of lees dit artikel over DIS.


Ieders ervaring met DIS is anders, geen verhaal is hetzelfde.

Ook mensen met AGDS kunnen zich herkennen in deze ervaringen. Lees ook de Bijsluiter bij deze gebundelde ervaringen.

Themavragen

We hebben aan mensen met DIS een aantal vragen voorgelegd en gekeken naar overeenkomsten en verschillen binnen de antwoorden. Hieronder zie je hoe de antwoorden op de meerkeuzevragen verdeeld waren. Scroll naar beneden om naar de antwoorden op de open vragen te gaan.


De vragen van dit thema werden beantwoord door 56 mensen met DIS.


Meerkeuzevragen


In hoeverre heb jij je diagnose geaccepteerd?


Ongeveer een derde (32%) van de mensen die deze vraag beantwoordden gaf aan te begrijpen DIS te hebben, maar zichzelf niet anders te kennen. Bij ‘anders’ gaf 14% aan de diagnose bijna of volledig geaccepteerd te hebben. Evenveel mensen gaven aan soms wel te voelen DIS te hebben en soms niet (14%). Ook gaf een aantal mensen aan (13%) het moeilijk te vinden de diagnose te accepteren, omdat hun dat zo verdrietig maakt. Hieronder staan enkele antwoorden die bij ‘anders’ gegeven werden:


“Ik weet dat ik het heb, want ik wordt geconfronteerd met dingen die gebeuren of gedaan zijn toen ik geswitcht was. Ik schrik daar erg van en het blijft het moeilijk, ik schaam me ervoor.”


“Ik heb DIS en herken het ontstaan ervan. Ik voel het ook lichamelijk.”


“Uiteindelijk heb ik het geaccepteerd, maar ik vind het heel moeilijk hier andere mensen in toe te laten.”

Welke vorm(en) van behandeling/begeleiding volg/heb je op dit moment?


Ongeveer de helft (48%) van de mensen die deze vraag beantwoordden gaf aan individuele psychotherapie te volgen. Daarnaast gaf een groot deel (25%) aan verschillende vormen van behandeling/begeleiding te volgen/hebben. Dit ging meestal om individuele psychotherapie en medicatie, vaak gecombineerd met vaktherapie en soms met begeleiding.