DIS is me

Op deze pagina staan ervaringen van mensen met de diagnose dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Kijk dit korte filmpje of lees dit artikel over DIS.


Ieders ervaring met DIS is anders, geen verhaal is hetzelfde.

Ook mensen met AGDS kunnen zich herkennen in deze ervaringen. Lees ook de Bijsluiter bij deze gebundelde ervaringen.

Themavragen

We hebben aan mensen met DIS een aantal vragen voorgelegd en gekeken naar overeenkomsten en verschillen binnen de antwoorden. Hieronder zie je hoe de antwoorden op de meerkeuzevragen verdeeld waren. Scroll naar beneden om naar de antwoorden op de open vragen te gaan.


De vragen in dit thema werden beantwoord door 59 mensen met DIS.


Meerkeuzevragen


Doe jij wel eens dingen waar je plezier aan beleeft?


Van de mensen die deze vraag beantwoordden, zou ruim een derde (36%) wel vaker dingen willen doen waar ze plezier aan beleven. Een vijfde (20%) gaf aan dat het wisselt of ze toekomen aan plezierige activiteiten. Ongeveer eenzelfde hoeveelheid mensen (19%) koos voor het antwoord: ‘Dat doe ik bijna niet, maar ik zou het wel willen.’ Hieronder staan twee van de eigen antwoorden die ingevuld werden bij ‘anders’.


“Ik doe dingen waarvan ik weet dat het mij (of delen) goed doet, maar het voelt niet per se als plezier, omdat dat nog te eng is om te voelen.”


“Plezier is niet het woord, maar mijn hond houdt me op de been en leert me soms genieten.”

Wat helpt jou om dingen te doen waaraan je plezier beleeft?


Op deze vraag werden 129 antwoorden gegeven, er kon meer dan één optie worden aangevinkt. Meer dan de helft (60%) van de mensen die deze vraag beantwoordde, gaf aan dat het helpt om rekening te houden/te overleggen met hun delen. De overige antwoorden werden ongeveer even vaak gekozen (door 30-44% van de mensen). Hieronder staan twee antwoorden die bij ‘anders’ gegeven werden.


“Plezier beleven is erg moeilijk voor mij, ik ben aan het overleven...”


“Ik heb in therapie geleerd dat ik het, net zo goed als anderen, waard ben om iets leuks te doen. Vroeger stond ik het mezelf niet eens toe om tv te kijken, maar nu weet ik dat ik niet altijd nuttig hoef te zijn. Trouwens, ontspanning is ook nuttig. Ik heb ontspanning nodig om te kunnen blijven functioneren zonder zaken weg te dissociëren.”