DIS is me

Op deze pagina staan ervaringen van mensen met de diagnose dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Kijk dit korte filmpje of lees dit artikel over DIS.


Ieders ervaring met DIS is anders, geen verhaal is hetzelfde.

Ook mensen met AGDS kunnen zich herkennen in deze ervaringen. Lees ook de Bijsluiter bij deze gebundelde ervaringen.

Themavragen

We hebben aan mensen met DIS een aantal vragen voorgelegd en gekeken naar overeenkomsten en verschillen binnen de antwoorden. Hieronder zie je hoe de antwoorden op de meerkeuzevragen verdeeld waren. Scroll naar beneden om naar de antwoorden op de open vragen te gaan.


De vragen van dit thema werden beantwoord door 56 mensen met DIS.


Meerkeuzevragen


Heb jij wel of geen vriendschappen en ben je daar tevreden over?


Op deze vraag kon één antwoord gegeven worden. Het verschil tussen de groep die tevreden was over het aantal vriendschappen (43%) en die graag meer vrienden zou hebben (38%) was niet heel groot. Bij ‘anders’ werden onder andere de onderstaande antwoorden gegeven.


“Ik heb wel vrienden, maar de echte verbinding in de vriendschappen ontbreekt. Het lukt me op dit moment nog niet om die echte verbinding te maken.”


“Ik heb wel vriendschappen, maar vind het heel zwaar om die te onderhouden.”

Wat is het meest op jou van toepassing waar het gaat om vriendschappen en relaties?


Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Er werden gemiddeld 3,4 antwoorden aangevinkt. Het viel op dat slechts 8% van de mensen die deze vraag beantwoordden enkel positieve antwoorden gaf. De overige 92% gaf aan dat er zowel positieve als negatieve aspecten van toepassing waren. De antwoorden die bij ‘anders’ werden gegeven weerspiegelden dit, hieronder staan daarvan twee voorbeelden.


“Tegenstrijdig, ik heb het erg nodig om op mezelf te zijn, maar ook behoefte
aan vriendschappen.”


“Samen zijn met mensen zorgt voor veel verschillende en uiteenlopende gedachten en gevoelens.”