DIS is me

Op deze pagina staan ervaringen van mensen met de diagnose andere gespecificeerde dissociatieve stoornis (AGDS).

In AGDS van binnenuit lees je hier meer over.


Ieders ervaring is anders, geen verhaal is hetzelfde.

Lees ook de Bijsluiter bij deze gebundelde ervaringen.

Heb jij een tip voor hulpverleners die werken met mensen met AGDS?

Hieronder lees je de antwoorden die het vaakst op bovenstaande vraag gegeven werden, met daaronder een samenvatting van de verklaringen en toelichtingen.


‘Het helpt als een hulpverlener mij benadert als medemens, gelijkwaardig.’

 • Ik ben zo zelfkritisch, dat het heel fijn is als mijn behandelaar serieus neemt wat ik vertel en me met empathie benadert.
 • Als een therapeut mij helpt om de regie te krijgen of houden over mezelf, voel ik dat diegene mij ziet als medemens en in me gelooft. 
 • Het helpt als een hulpverlener geen aannames doet, maar vragen stelt over wat diegene ziet en het bij me checkt, zodat ik kan vertellen wat er bij me gebeurt.


  ‘Het is fijn als er tijd en ruimte is om samen te verkennen hoe het bij mij werkt.’

  • Het is enorm helpend als er geen (tijds)druk is en als de behandelaar geduldig is, zodat ik mijn binnenwereld voorzichtig kan ontdekken.
  • In een rustig tempo samen onderzoeken bij welk deel een gevoel of gedachte vandaan komt heeft me de moed gegeven om dit proces aan te gaan.
  • Het is prettig als een behandelaar benoemt wat diegene ziet als ik vastloop tijdens een sessie. Dat voelt erkennend voor de moeite die het mij kost.
  • Ik heb het als heel steunend ervaren dat mijn behandelaar de AGDS niet eng of raar vond. Diegene stelde vragen, was nieuwsgierig en luisterde naar wat ik vertelde.


  ‘Als mijn delen in de behandeling betrokken worden, helpt me dat in mijn proces.’

  • Het steunt mij als mijn behandelaar opmerkt dat er delen zijn. Daardoor kan ik bijvoorbeeld onderzoeken in welk deel ik zit en wat maakte dat ik van deel wisselde.
  • Als mijn delen zich welkom voelen, voel ik me serieus genomen. Daardoor durf ik er beter over na te denken en mijn binnenwereld te verkennen.
  • Het geeft overzicht en inzicht als mijn behandelaar het verschil benoemt tussen wat ik in het nu ervaar en wat delen van binnen anders ervaren vanuit vroeger.


  ‘Het helpt als zowel het verschil als de overeenkomst tussen AGDS en DIS wordt erkend.’

  • Het helpt ontzettend als wat ik vertel als uitgangspunt wordt genomen, in plaats van de boeken, protocollen, hokjes en vakjes.
  • Het is fijn als de AGDS niet gezien wordt als persoonlijkheidsproblematiek met dissociatieve klachten, maar als ‘lijkend op DIS’, dat zou voor mij erkennend voelen. 
  • Het helpt als een therapeut zich verdiept in trauma en het model van structurele dissociatie, zodat de therapeut mij kan helpen om mezelf te begrijpen.
  >> Lees hier een selectie van de antwoorden <<

  "Heb jij een tip voor hulpverleners die werken met mensen met AGDS?"

  “Ik merkte dat het hielp als de therapeut een stap in mijn richting zette als ik dichtklapte, bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Ik zie dat je het nu moeilijk hebt.’ Of ‘Ik zie dat je worstelt.’ Of als er gezien en benoemd werd wat het me kostte om überhaupt naar een afspraak te komen. Dat

  was erkennend.”


  - iemand met DIS

  “Wat mij heeft geholpen in de acceptatie is als mijn hulpverlener telkens concreet het verschil benoemt tussen wat ik als volwassene in het nu ervaar en wat delen van binnen misschien anders ervaren vanuit vroeger. Dat helpt om dingen inzichtelijk te maken en om mezelf minder gek te voelen. Ik kan dingen daardoor beter plaatsen. Het is namelijk heel verwarrend om zoveel tegenstrijdigheden te ervaren.”


  - iemand met DIS

  “Geduld helpt, heel veel geduld en vooral geen druk. Ik heb al zoveel onder druk gestaan, Gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken! Hoe graag ik zelf ook zou willen trekken aan het gras.”


  - iemand met DIS

  “Ondanks dat ik op bepaalde momenten anders ben, bleef mijn behandelaar op een gelijkwaardige manier met me omgaan. Daarnaast heeft het mij erg geholpen dat ik werd gestimuleerd om regie te houden over mezelf en mijn leven. Er werd in mij geloofd, in mijn veerkracht en eigen stevigheid (die ergens zit, in elk mens).”


  - iemand met DIS

  “Ik vind het fijn dat mijn therapeut ziet wanneer ik doodsbang voor hem ben en dan toch nog op een gepaste en veilige manier contact probeert te blijven maken, zodat ik niet helemaal alleen ben.”


  - iemand met DIS

  “Ik vind het fijn als ik serieus word genomen. Dat al mijn delen zich welkom voelen, maar dat ik steunend en nieuwsgierig kan onderzoeken in welk deel ik zit en wat maakte dat ik van

  deel wisselende.”


  - iemand met DIS

  “Het zou mij helpen als mijn AGDS ongeveer hetzelfde (/vergelijkbaar) wordt behandeld als DIS. Doordat mijn AGDS nu wordt benaderd als persoonlijkheids-problematiek met dissociatieve klachten, durf ik namelijk bijna niets te vertellen over hoe het van binnen werkt. Het voelt alsof ik daar geen ‘recht’ op heb, omdat ik geen DIS heb.”


  - iemand met DIS

  “Er is tijd nodig om te kunnen begrijpen wat er gebeurt en waarom, welke functie bepaald gedrag had. Bij mij heeft het ‘luisteren naar mijn lichaamstaal’ veel inzicht opgeleverd. Door het lichaamsgericht werken kon ik bijvoorbeeld mijn neiging om mezelf te willen slaan begrijpen in (het licht van het trauma en) de tijd dat ik dat voor het eerst wilde doen. Daardoor groeit het bewustzijn van welke functie dit vroeger had en neemt de grip op mijn handelen in het

  heden toe.”


  - iemand met DIS

  “Ik merk dat het voor mij helpt als ik in de eerste plaats een mens tegenover me heb zitten en daarna pas een therapeut. Een therapeut die bereid is gelijkwaardig naast me te staan, die bereid is niet alleen naar mij, maar ook naar zichzelf te kijken en zichzelf laat zien in ons contact.”


  - iemand met DIS

  “Mij zou het helpen om mijn binnenwereld toch meer in de behandeling te betrekken. Ik denk dat een behandeling die voor DIS gebruikt wordt ook bij AGDS zou passen en helpend kan zijn.”


  - iemand met DIS