Project DIS is me

TGG-ervaringen

en DIS/AGDS

De weg naar herstel

TGG = transgenerationeel georganiseerd geweld

DIS = dissociatieve identiteitsstoornis

AGDS = andere gespecificeerde dissociatieve stoornis

Mens-/wereldbeeld


“Ik begrijp dat het nogal wat van de ander vraagt, om de realiteit van TGG toe te laten als waarheid. Het verandert iemands mens-/ en wereldbeeld. Het is menselijk om ons veilig te willen voelen, dat is legitiem.


Het is pijnlijk dat zoveel mensen het bestaan van TGG niet geloven of het ontkennen, want dat drukt het geheim verder naar binnen en vergroot het isolement. Het helpt mij als mensen eerlijk zijn. Als ze zeggen dat ze het moeilijk vinden om het te bevatten, of dat ze het heftig vinden om te horen.”


- Iemand met TGG-ervaringen en DIS/AGDS

Enkele begrippen


Transgenerationeel georganiseerd geweld

De afkorting TGG staat voor Transgenerationeel Georganiseerd Geweld. Deze term is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met professionals vanuit verschillende Top Referente Trauma Centra (TRTC), Veilig Thuis, GGD, Fier en anderen. Er zijn verschillende vormen van georganiseerd misbruik.


TGG houdt in: het herhaaldelijk, georganiseerd, systematisch en sadistisch misbruiken van mensen -variërend van zeer jonge kinderen tot en met volwassenen- op fysiek, psychisch, seksueel en emotioneel vlak, meestal in groepsverband.


Bron (en meer informatie over TGG): https://kenniscentrumtgg.nl/wat-is-tgg/


Mindcontrol

Naast de term TGG wordt in dit thema een aantal keer het woord mindcontrol gebruikt, daarmee wordt verwezen naar methodes voor hersenspoeling om totale controle te krijgen over iemands denken en handelen.


Samenvattingen en citaten

We hebben aan mensen met TGG-ervaringen en DIS/AGDS een aantal vragen voorgelegd, en gekeken naar overeenkomsten en verschillen binnen de antwoorden. Klik op een link hieronder om naar de betreffende pagina te gaan.